Zápis do MŠ 2024

MŠ K Vodárně / ZÁPIS do MŠ 2024

Zápis na školní rok 2024/2025

do MŠ K Vodárně Vlašim

se uskuteční ve dnech 6. - 7. května 2024 od 9.00 do 15.00 hod..

Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout na webových stránkách MŠ nebo vyzvednout přímo v MŠ – u vchodu do areálu v deskách umístěných pod poštovní schránkou již od 22.4.2024.

 

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu (Dostupné od 15.4.2024 do 3.5.2024).

Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/ stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/vlasim-k-vodarne

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí. 

 

ODKAZ NA LETÁK:    https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

 

 

K zápisu se dostavte i s Vašimi dětmi.

Vyplněné a podepsané dokumenty k zápisu:

– žádost o přijetí

- vyjádření lékaře o řádném očkování

- netýká se dětí, která budou plnit povinné předškolní vzdělávání – datum nar. 1.9.2018 až 31.8.2019

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

 

Bude Vám přiděleno evidenční číslo (pro vyhlášení výsledků nelze zveřejnit jméno dítěte).

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 30. 5. 2024 do 14:00 hod. vyvěšením seznamu přijatých dětí pod přiděleným evidenčním číslem na informační tabuli u MŠ a na webových stránkách MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno na Vaši korespondenční adresu.