Zápis do MŠ 2022

MŠ K Vodárně / ZÁPIS do MŠ 2022

Zápis na školní rok 2022/2023

do MŠ K Vodárně Vlašim

se uskuteční

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. až 6. května 2022.

Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout na webových stránkách MŠ nebo vyzvednout přímo v MŠ – u vchodu do areálu v deskách umístěných pod poštovní schránkou již od 25.4.2022.

 

Dokumenty k zápisu:

– žádost o přijetí

- kopie rodného listu

- potvrzení (vyjádření) lékaře o řádném očkování

- netýká se dětí, která budou plnit povinné předškolní vzdělávání - 

                                                                  datum nar. 1.9.2016 až 31.8.2017

 

Vyplněné a podepsané poté doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

do datové schránky školy (3qsk327)

emailem: ms.kvodarne@seznam.cz (nutný elektronický podpis zákonného zástupce)

poštou – obyčejný dopis! – na adresu školy: K Vodárně 1047, 258 01 Vlašim

                  nutné doručení poštou do 6. 5. 2022

do poštovní schránky u vchodu do areálu školy

 

Po dodání všech potřebných dokumentů Vám bude přiděleno evidenční číslo (pro vyhlášení výsledků nelze zveřejnit jméno dítěte), které obdržíte na Vámi uvedený e-mail v žádosti, popř. SMS zprávou.

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 30. 5. 2022 vyvěšením seznamu přijatých dětí pod přiděleným evidenčním číslem na informační tabuli u MŠ a na webových stránkách MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

 

V případě přijetí do MŠ vyplní zákonný zástupce zápisový lístek a doručí jej

ve dnech 30.5. – 3. 6.2022 osobně do MŠ.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno na Vaši korespondenční adresu.

 

Dokumenty ke stažení