Zápis do MŠ 2021

MŠ K Vodárně / ZÁPIS do MŠ 2021

 

Zápis do MŠ K Vodárně


Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19

 

proběhne zápis do Mateřské školy  K Vodárně Vlašim, příspěvková organizace na školní rok 2021/2022

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. až 16. května 2021.

 

Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout zde na webových stránkách MŠ

nebo vyzvednout přímo v MŠ – u vchodu do areálu v deskách umístěných pod poštovní schránkou již od 26.4.2021

 

Dokumenty k zápisu:

– žádost o přijetí

- kopie rodného listu

- potvrzení lékaře o řádném očkování (pokud nemáte potvrzené očkování od lékaře na žádosti) 

           - netýká se dětí, která budou plnit povinné předškolní vzdělávání - datum narození 1.9.2015 až 31.8.2016

 

 

Vyplněné a podepsané poté doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

– do datové schránky školy (3qsk327)

– emailem: ms.kvodarne@seznam.cz  (nutný elektronický podpis zákonného zástupce)

– poštou – obyčejný dopis! – na adresu školy: K Vodárně 1047 , 258 01  Vlašim

   nutné doručení poštou do 16. 5. 2021

– do  poštovní schránky u vchodu do areálu školy

 

Po dodání všech potřebných dokumentů Vám bude přiděleno evidenční číslo (pro vyhlášení výsledků nelze zveřejnit jméno dítěte),

které obdržíte na Vámi uvedený e-mail v žádosti, popř. SMS zprávou. 

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 7. 6. 2021 vyvěšením seznamu přijatých dětí pod přiděleným evidenčním číslem

na informační tabuli u MŠ a na webových stránkách MŠ.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

V případě přijetí do MŠ vyplní zákonný zástupce zápisový lístek a doručí jej ve dnech 7. – 11. 6.2021 do poštovní schránky MŠ.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno na Vaši korespondenční adresu.

 

Dokumenty ke stažení: