Zaměstnanci MŠ

MŠ K Vodárně / Zaměstnanci MŠ

 

Pedagogický personál:

 
Bc. Beníčková Iveta ředitelka školy, učitelka
Peřková Renáta učitelka
Hradecká Šárka, DiS. učitelka

Danešová Kateřina, DiS.

učitelka

Slabá Lucie učitelka

Bc. Sovová Zuzana

učitelka

Havlíčková Zdeňka

Veselá Eliška

Kučerová Petra, DiS.

Mlčochová Zuzana

Bendová Adéla

učitelka

pedagog. asistent

pedagog. asistent

pedagog. asistent

pedagog. asistent

Nepedagogický personál:

 
Bc. Bludská Kateřina, DiS. ekonom, hospodářka školy 
Bludská Hana kuchařka
Forejtová Marie kuchařka
Jelínková Monika školnice

Hejná Miroslava

uklízečka