Informace pro rodiče dětí z MŠ Kolonka, Velíšská, Vorlina

MŠ K Vodárně / Zápis na prázdninový provoz 2022 / Informace pro rodiče dětí z MŠ Kolonka, Velíšská, Vorlina

Zpráva pro rodiče

Prázdninový provoz 22.8.-26.8.2022  6.30-16.00

 – platí pouze pro děti z:       MŠ Kolonka

                                                     MŠ Velíšská

                                                     MŠ Vorlina

 

Všem žádostem rodičů o přijetí dětí do Mateřské školy K Vodárně v termínu 22.8. – 26.8.2022  bylo vyhověno.

 

Prosíme, stravné a školné zaplaťte dohromady na účet MŠ K Vodárně (325 913 369/0800) v termínu 20.- 24. června 2022(do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte)

 

 

Školné                   100,- Kč   (netýká se předškoláků)

Stravné                  175,- Kč   (35,- Kč/den)

                             190,- Kč  (38,- Kč/den – děti s odkladem školní docházky

                                            ve šk. roce 2021/2022)

Prosíme, vyplňte přihlášku ke stravování (ke stažení dole), kterou přinesete při nástupu do MŠ dne 22.8.2022.

 

 

V případě, že platbu neuhradíte v daném termínu, považujeme Vaši žádost za zrušenou.

 

 

Beníčková Iveta

     ředitelka MŠ