Informace pro rodiče dětí z MŠ Kolonka, Velíšská, Vorlina

MŠ K Vodárně / Zápis na prázdninový provoz 2023 / Informace pro rodiče dětí z MŠ Kolonka, Velíšská, Vorlina

Zpráva pro rodiče

Prázdninový provoz 10.7.-14.7.2023  6.30-16.00

 – platí pouze pro děti z:       MŠ Kolonka

                                                     MŠ Velíšská

                                                     MŠ Vorlina

 

Všem žádostem rodičů o přijetí dětí do Mateřské školy K Vodárně v termínu 10.7. – 14.7.2023  bylo vyhověno.

 

Prosíme, stravné a školné zaplaťte dohromady na účet MŠ K Vodárně (325 913 369/0800) v termínu 14.- 21. června 2023(do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte)

 

 

Školné                   100,- Kč   (netýká se předškoláků)

Stravné                  200,- Kč   (40,- Kč/den)

                             215,- Kč  (43,- Kč/den – děti s odkladem školní docházky

                                            ve šk. roce 2022/2023)

Prosíme, vyplňte přihlášku ke stravování (ke stažení dole), kterou přinesete při nástupu do MŠ dne 10.7.2023.

 

 

V případě, že platbu neuhradíte v daném termínu, považujeme Vaši žádost za zrušenou.

 

 

Beníčková Iveta

     ředitelka MŠ