Informace pro rodiče dětí MŠ K Vodárně

MŠ K Vodárně / Zápis na prázdninový provoz 2024 / Informace pro rodiče dětí MŠ K Vodárně

Zpráva pro rodiče – prázdninový provoz

 pro přihlášené děti z MŠ K Vodárně

 

22.7.-26.7.2024                29.7.-2.8.2024          26.8.-30.8.2024

 

Prosíme, stravné a školné zaplaťte dohromady za Vámi nahlášené termíny na účet MŠ K Vodárně (325 913 369/0800) v termínu 13.- 20. června 2024

(do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte)

 

Školné:  (netýká se předškoláků)

            

22.7.-26.7.2024    100,- Kč

29.7.-2.8.2024      100,- Kč

26.8.-30.8.2024    100,- Kč

 

Stravné        40,- Kč/den

                   43,- Kč/den  (děti s odkladem školní docházky ve šk. roce 2023/2024)

 

 

V případě, že platbu neuhradíte v daném termínu, považujeme Vaši žádost za zrušenou.

 

 

 

 Beníčková Iveta

     ředitelka MŠ