Informace pro rodiče dětí MŠ K Vodárně

MŠ K Vodárně / Zápis na prázdninový provoz 2022 / Informace pro rodiče dětí MŠ K Vodárně

Zpráva pro rodiče – prázdninový provoz

 pro přihlášené děti z MŠ K Vodárně

 

1.7.2022           22.-26.8.2022                29.-31.8.2022

 

Prosíme, stravné a školné zaplaťte dohromady za všechny Vámi nahlášené termíny na účet MŠ K Vodárně (325 913 369/0800) v termínu 20.- 24. června 2022

(do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte)

 

 

Školné:  (netýká se předškoláků)

       1.7.2022            0,- Kč

22.-26.8.2022      100,- Kč

29.-31.8.2022        60,- Kč

 

 

Stravné       35,- Kč/den

                  38,- Kč/den  (děti s odkladem školní docházky ve šk. roce 2021/2022)

 

 

V případě, že platbu neuhradíte v daném termínu, považujeme Vaši žádost za zrušenou.

 

 

Provoz MŠ 6.30-16.00 hodin

 

 Beníčková Iveta

     ředitelka MŠ