GDPR

Kontaktní údaje správce:

Škola: Mateřská škola K Vodárně Vlašim, příspěvková organizace

Adresa: K Vodárně 1047, 258 01 Vlašim

IČO: 70996946

Tel.: +420 317 842 464, +420 734 417 886

Email: ms.kvodarne@seznam.cz

ID datové schránky: 3qsk327

 

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou zákonem.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

 

 

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Martin Fridrich

Email: poverenec.gdpr@mskvodarne.cz