Časový rozvrh dne

 

Ranní hry a činnosti 06.30 hod. - 08.00 hod.
Ranní kruh, pohybová chvilka 08.00 hod. - 08.45 hod.
Svačina 08.45 hod. - 09.00 hod.
Spontánní blok 09.00 hod. - 09.45 hod.
Pobyt venku 09.45 hod. - 11.45 hod
Oběd   11.45 hod. - 12.15 hod.
Odpočinek 12.15 hod. - 14.15 hod.
Odpolední svačina 14.15 hod. - 14.30 hod.
Odpolední hry a činnosti 14.30 hod. - 17.00 hod.

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsu voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.