MŠ K Vodárně

Na základě konzultace s KHS rozhodla ředitelka mateřské školy:

 

- zahájení provozu 1.2.2021

- jednorázové snížení školného o 50% v platbě 16.2.2021

 

 

Pravidla pro předávání a vyzvedávání dětí platí stejná jako před uzavřením MŠ.