MŠ K Vodárně

S účinností od 3.5.2021 probíhá provoz mateřské školy pro všechny děti standardním způsobem - bez testování.

 

Vstup do budovy školy II. a III. třídy je na zvážení zákonného zástupce (s respirátorem).

 

I. třída - vstup umožněn po nezbytně nutnou dobu k převlékání dětí (s respirátorem).