MŠ K Vodárně

OD PONDĚLÍ 2.11.2020 JE PROVOZ MŠ OBNOVEN.

 

 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ 

PŘÍCHOD DĚTÍ

 

II. a III. třída - při příchodu předávejte děti zaměstnanci MŠ (zvoňte u dveří budovy).

I. třída - vstup zákonných zástupců dětí do budovy v omezeném počtu pouze po dobu převlékání dětí.

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 

II. a III. třída - při vyzvedávání dětí zvoňte u vrátek a nahlaste jméno vyzvedávaného dítěte. Bude Vám předáno u vchodových dveří.

 

I. třída - při vyzvedávání dětí zvoňte u vrátek a nahlaste jméno vyzvedávaného dítěte. Do šatny pak vstupujte jednotlivě.

 

Děkujeme