MŠ K Vodárně

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Benešov je uzavření Mateřské školy prodlouženo z důvodu karantény ve všech třídách do 29.1.2021.