Zaměstnanci MŠ

MŠ K Vodárně / Zaměstnanci MŠ

 

Pedagogický personál:

 
Bc. Beníčková Iveta ředitelka školy, učitelka
speciální pedagog - vychovatel
   
Peřková Renáta učitelka
   
Danešová Kateřina, DiS. učitelka
   
Bc. Hlaváčková Kateřina učitelka
sociální pedagog se zaměřením na výchovnou a vzdělávací praxi

Nepedagogický personál:

 
Bc. Bludská Kateřina, DiS. ekonom, hospodářka školy 
   
Dušková Libuše kuchařka
   
Slabá Lucie školnice

 

 

 

vytvořilo Anawe